سفارش سرویس

سرویس مورد نظرتان را انتخاب و سفارش دهید


سرور مجازی ایران پلن 1
Ram : 1 GB DDR3
CPU : 2 Core – 2000 Mhz
HDD : 40 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 50 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
550,000 ریال ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 2
Ram : 2 GB DDR3
CPU : 4 Core – 2000 Mhz
HDD : 60 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 100 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
850,000 ریال ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 3
Ram : 3 GB DDR3
CPU : 4 Core – 2500 Mhz
HDD : 80 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 150 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
1,150,000 ریال ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 4
Ram : 4 GB DDR3
CPU : 4 Core – 3000 Mhz
HDD : 100 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 200 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
1,450,000 ریال ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 5
Ram : 6 GB DDR3
CPU : 6 Core – 3500 Mhz
HDD : 150 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 250 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
1,750,000 ریال ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 6
Ram : 8 GB DDR3
CPU : 6 Core – 4000 Mhz
HDD : 200 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 300 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
2,000,000 ریال ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 7
Ram : 12 GB DDR3
CPU : 8 Core – 4000 Mhz
HDD : 300 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 400 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
2,900,000 ریال ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 8
Ram : 16 GB DDR3
CPU : 12 Core – 4500 Mhz
HDD : 500 GB SATA
Port : 1 GB
ترافیک ماهیانه نامحدود ویژه میزبانی سایت و هاستینگ
ترافیک برای غیر از میزبانی و هاستینگ : 500 گیگابایت
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
3,900,000 ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution