سفارش سرویس

سرویس مورد نظرتان را انتخاب و سفارش دهید


سرور ایمیل پلن 1 (0 موجود است)
Ram : 4 GB DDR3
CPU : 3 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD : 100 GB SATA
Port : 1 GB
Bandwidth : Unlimited
Server Location : Germany
Data Center : Hetzner
تعداد آی پی : 1 عدد
سقف ارسال روزانه 5 هزار ایمیل
1,000,000 ریال ماهانه

سرور ایمیل پلن 2 (0 موجود است)
Ram : 6 GB DDR3
CPU : 3 Core – 2500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD : 150 GB SATA
Port : 1 GB
Bandwidth : Unlimited
Server Location : Germany
Data Center : Hetzner
تعداد آی پی : 2 عدد
سقف ارسال روزانه 10 هزار ایمیل
1,500,000 ریال ماهانه

سرور ایمیل پلن 3 (0 موجود است)
Ram : 8 GB DDR3
CPU : 4 Core – 2500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD : 200 GB SATA
Port : 1 GB
Bandwidth : Unlimited
Server Location : Germany
Data Center : Hetzner
تعداد آی پی : 3 عدد
سقف ارسال روزانه 15 هزار ایمیل
2,000,000 ریال ماهانه

سرور ایمیل پلن 4 (5 موجود است)
Ram : 16 GB DDR3
CPU : 4 Core – 3500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD : 500 GB SATA
Port : 1 GB
Bandwidth : Unlimited
Server Location : Germany
Data Center : Hetzner
تعداد آی پی : 5 عدد
سقف ارسال روزانه 25 هزار ایمیل
3,000,000 ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution