سفارش سرویس

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
سرور میکروتیک افرانت پلن 1 (0 موجود است) - CPU: 200 MHz
H.D.D: 1 GB
RAM: 128 MB
Bandwidth: 30 GB
IP: 1
OS: Mikrotik 5.7
تعرفه نصب و راه اندازی: رایگان
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

سرور میکروتیک افرانت پلن 2 (0 موجود است) - CPU: 300 MHz
H.D.D: 1 GB
RAM: 256 MB
Bandwidth: 70 GB
IP: 1
OS: Mikrotik 5.7
تعرفه نصب و راه اندازی: رایگان

سرور میکروتیک افرانت پلن 3 (0 موجود است) - CPU: 500 MHz
H.D.D: 1 GB
RAM:512 MB
Bandwidth: 150 GB
IP: 1
OS: Mikrotik 5.7
تعرفه نصب و راه اندازی: رایگان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.156.76.240) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution