سفارش سرویس

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
سرور میکروتیک زیر ساخت پلن 1 (0 موجود است) - CPU: 1 Core 300MHz
H.D.D: 1GB
RAM: 256 MB DDR3
Traffic: 1TB/Monthly
IP:1
DataCenter: TIC

سرور میکروتیک زیر ساخت پلن 2 (0 موجود است) - CPU: 1 Core 500MHz
H.D.D: 1GB
RAM: 512 MB DDR3
Traffic: 2TB/Monthly
IP:1
DataCenter: TIC

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.156.76.240) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution