سفارش سرویس

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
وی پی اس ویندوز ایران - پلن 1 -
Ram : 1 GB ECC
CPU : 2 Core – 2000 Mhz
HDD : 20 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 2 -
Ram : 2 GB ECC
CPU : 4 Core – 2000 Mhz
HDD : 35 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 3 -
Ram : 3 GB ECC
CPU : 4 Core – 2500 Mhz
HDD : 45 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 300 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 4 -
Ram : 4 GB ECC
CPU : 6 Core – 3000 Mhz
HDD : 60 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 400 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 5 -
Ram : 6 GB ECC
CPU : 6 Core – 4000 Mhz
HDD : 75 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 6 -
Ram : 8 GB ECC
CPU : 8 Core – 4500 Mhz
HDD : 100 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 7 -
Ram : 12 GB ECC
CPU : 12 Core – 6000 Mhz
HDD : 150 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 800 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 8 -
Ram : 16 GB ECC
CPU : 16 Core – 8000 Mhz
HDD : 200 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
OS : Windosw server 2008 / Windows Server 2016
ترافیک ماهیانه 1000 گیگابایت در صورت 1 به 10 بودن نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : زیر ساخت / رسپینا / افرانت / پارس آنلاین (به انتخاب شما)
نصب رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.156.76.240) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution