سفارش سرویس

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
وی پی اس ویندوز ایران - پلن 1 -
CPU : 1core
RAM : 512MB
H.D.D : 40GB
ترافیک : 100گیگابایت
دیتاسنتر : زیرساخت
سیستم عامل : Windows Server 2008 R2
تحویل : 1 الی 6 ساعت

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 2 -
CPU : 2core
RAM : 1GB
H.D.D : 60GB
ترافیک : 200گیگابایت
دیتاسنتر : زیرساخت
سیستم عامل : Windows Server 2008 R2
تحویل : 1 الی 6 ساعت

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 3 -
CPU : 4core
RAM : 2GB
H.D.D : 80GB
ترافیک : 400گیگابایت
دیتاسنتر : زیرساخت
سیستم عامل : Windows Server 2008 R2
تحویل : 1 الی 6 ساعت

وی پی اس ویندوز ایران - پلن 4 -
CPU : 4core
RAM : 3GB
H.D.D : 100GB
ترافیک : 600 گیگابایت
دیتاسنتر : زیرساخت
سیستم عامل : Windows Server 2008 R2
تحویل : 1 الی 6 ساعت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.161.8.205) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution