سفارش سرویس

سرویس مورد نظرتان را انتخاب و سفارش دهید


گیم سرور پارس آنلاین پلن 1
RAM 1 GB ECC
CPU 2 Core (1500 Mhz)
Storage 20 GB SSD Pro
ترافیک » اینترانت نامحدود
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد اینترانت
تحویل بین 1 الی 12 ساعت
550,000 ریال ماهانه

گیم سرور پارس آنلاین پلن 2
RAM 2 GB ECC
CPU 4 Core (2000 Mhz)
Storage 35 GB SSD Pro
ترافیک » اینترانت نامحدود
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد اینترانت
تحویل بین 1 الی 12 ساعت
850,000 ریال ماهانه

گیم سرور پارس آنلاین پلن 3
RAM 3 GB ECC
CPU 4 Core (2500 Mhz)
Storage 35 GB SSD Pro
ترافیک » اینترانت نامحدود
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد اینترانت
تحویل بین 1 الی 12 ساعت
1,150,000 ریال ماهانه

گیم سرور پارس آنلاین پلن 4
RAM 4 GB ECC
CPU 4 Core (3000 Mhz)
Storage 45 GB SSD Pro
ترافیک » اینترانت نامحدود
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد اینترانت
تحویل بین 1 الی 12 ساعت
1,450,000 ریال ماهانه

گیم سرور پارس آنلاین پلن 5
RAM 6 GB ECC
CPU 6 Core (4000 Mhz)
Storage 55 GB SSD Pro
ترافیک » اینترانت نامحدود
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد اینترانت
تحویل بین 1 الی 12 ساعت
1,750,000 ریال ماهانه

گیم سرور پارس آنلاین پلن 6
RAM 8 GB ECC
CPU 8 Core (5000 Mhz)
Storage 65 GB SSD Pro
ترافیک » اینترانت نامحدود
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد اینترانت
تحویل بین 1 الی 12 ساعت
2,000,000 ریال ماهانه

گیم سرور پارس آنلاین پلن 7
RAM 16 GB ECC
CPU 12 Core (8000 Mhz)
Storage 100 GB SSD Pro
ترافیک » اینترانت نامحدود
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد اینترانت
تحویل بین 1 الی 12 ساعت
3,900,000 ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution