سفارش سرویس

سرویس مورد نظرتان را انتخاب و سفارش دهید


IR - E5620 32GB 480GB SSD
Enterprise
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5620 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 480GB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited to 1-10
Port : 1Gb
DataCenter : TIC
OS : VMware Esxi 5.5 / Linux / Windows
7,000,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - E5620 64GB 1TB SSD
Enterprise
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5620 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 1TB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : 2TB Unlimited to 1-10
Port : 1Gb
DataCenter : TIC
OS : VMware Esxi 5.5 / Linux / Windows
9,500,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - X5670 64GB 1TB SSD
Enterprise
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 1TB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : 2TB Unlimited to 1-10
Port : 1Gb
DataCenter : TIC
OS : VMware Esxi 5.5 / Linux / Windows
11,000,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - X5690 128GB 2TB SSD
Enterprise
Ram : 128 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5690 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 4 x 512 GB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : 2TB Unlimited to 1-10
Port : 1Gb
DataCenter : TIC
OS : VMware Esxi 5.5 / Linux / Windows
16,000,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution