جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

قیمت دامنه
TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.id.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.co.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.net.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.org.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.sch.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.gov.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.ac.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.com 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.net 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.org 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.in 1 350,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.co 1 950,000 ریال 950,000 ریال 950,000 ریال
.info 1 470,000 ریال 470,000 ریال 470,000 ریال
.biz 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.asia 1 470,000 ریال 470,000 ریال 470,000 ریال
.tv 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.us 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.pro 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.me 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.mobi 1 250,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.ae 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.name 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.audio 1 520,000 ریال 520,000 ریال 520,000 ریال
.city 1 680,000 ریال 680,000 ریال 680,000 ریال

Powered by WHMCompleteSolution