ثبت سفارش

یافتن محصولات و سرویس ها


100 مگابایت هاست لینوکس با CPanel
فضا 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 1 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)
400,000 ریال سالانه

200 مگابایت هاست لینوکس با CPanel
فضا 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 2 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)
600,000 ریال سالانه

500 مگابایت هاست لینوکس با CPanel
فضا 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 5 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)
1,000,000 ریال سالانه

1 گیگابایت هاست لینوکس با CPanel
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)
1,550,000 ریال سالانه

2 گیگابایت هاست لینوکس با CPanel
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)
2,000,000 ریال سالانه

5 گیگابایت هاست لینوکس با CPanel
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)
3,500,000 ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution