ثبت سفارش

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:



EX40 - Hetzner - Germany - Intel® Core™ i7-4770
Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie

Arbeitsspeicher 32 GB DDR3 RAM
Festplatten 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Enterprise-Klasse
Anbindung 1 GBit/s-Port
Bandbreite garantiert 200 MBit/s
Backup Space 100 GB
Traffic inklusive 30 TB*


49,00 €
+ Setup einmalig 49,00 €
Preise inkl. 19 % USt


EX40-SSD - Hetzner - Germany - Intel® Core™ i7-4770
Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie

Arbeitsspeicher 32 GB DDR3 RAM
Festplatten 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
Anbindung 1 GBit/s-Port
Bandbreite garantiert 200 MBit/s
Backup Space 100 GB
Traffic inklusive 30 TB*

59,00 €
+ Setup einmalig 59,00 €
Preise inkl. 19 % USt


EX51SSD - Hetzner - Germany - Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
inkl. Hyper-Threading-Technologie
Arbeitsspeicher
64 GB DDR4 RAM
Festplatten
2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
Anbindung
1 GBit/s-Port
Bandbreite garantiert
1 GBit/s
Backup Space
100 GB
Traffic inklusive
30 TB*

58,31 €
+ Setup einmalig 117,81 €
Preise inkl. 19 % USt

PX121 - SSD - Hetzner - Germany -
Leistungen
Intel® Xeon® E5-1650 v3
Hexa-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie

Arbeitsspeicher
128 GB DDR4 ECC RAM
Festplatten
2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD

(Software-RAID 1)
Anbindung
1 GBit/s-Port
Bandbreite garantiert
1 GBit/s
Backup Space
100 GB
Traffic inklusive
50 TB*

139,00 €
+ Setup einmalig 139,00 €
Preise inkl. 19 % USt

SB108 - Hetzner - Germany - Hardware details:
CPU
Intel Core i7-3930
HDD2x SSD SATA 240 GB
HDD2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAM8x RAM 8192 MB DDR3
PLUS NIC 1 Gbit
- Intel 82579LM
PLUS RAID Controller 4-Port SATA PCI-E
- LSI MegaRAID SAS 9260-4i

SB108 - Hetzner - Germany - Hardware details:
Intel Xeon E5-1650V2
HDD2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise
RAM8x RAM DDR3 16384 MB ECC reg.

SB38 - Hetzner - Germany - Hardware details
CPU Intel Core i7-3770
HDD2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
RAM2x RAM 8192 MB DDR3
Anbindung 1 GBit/s-Port
Bandbreite garantiert 200 MBit/s
Backup Space 100 GB
Traffic inklusive 30 TB
One-off charges
Setup fees€ 0.00

SB59 - Hetzner - Germany - Hardware details:
CPU : Intel Core i7-2600
HDD2x HDD 3,0 TB SATA
RAM4x RAM 8192 MB DDR3
SB59 (30 TB)
Price Overview
One-off charges
Setup fees€ 0.00
Monthly charges

SB64 - Hetzner - Germany - Hardware details:
CPU : Intel Core i7-980
HDD3x HDD 300GB SAS
RAM3x RAM 8192 MB DDR3
SB64 (30 TB)
Price Overview
One-off charges
Setup fees€ 0.00
Monthly charges

SB68 - Hetzner - Germany - Hardware details:
CPU

Intel Xeon E3-1245

HDD2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise

HDD2x SSD 120 GB SATA

RAM4x RAM 4096 MB DDR3 ECC

SB69 - Hetzner - Germany - Hardware details:
CPU : Intel Core i7-3770
HDD2x HDD 3,0 TB SATA
HDD1x SSD 120 GB SATA
RAM4x RAM 8192 MB DDR3
SB69 (30 TB)
ID: 447557
Price Overview
One-off charges
Setup fees€ 0.00
Monthly charges
€ 79.00

SB78 - Hetzner - Germany - Hardware details:
Intel® Core™ i7-4770
Quad-Core Haswell
inkl. Hyper-Threading-Technologie
32 GB DDR3 RAM
Festplatten
2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)

SB96-2 - Hetzner - Germany - Hardware details:
CPU : Intel Core i7-2600
HDD3x HDD 3,0 TB SATA
RAM4x RAM 8192 MB DDR3
SB69 (30 TB)
Price Overview
One-off charges
Setup fees€ 0.00
Monthly charges

سرور اختصاصی آلمان EX41-SSD - Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 RAM
Festplatten: 2 x 500 GB SSD
Bandbreite garantiert: 1 GBit/s
Backup Space: 100 GB Traffic: 30 TB *

سرور اختصاصی حرفه ای آلمان - CPU : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl. Hyper-Threading-Technologie
64GB DDR4 ECC RAM
Storage 2x 4 TB
Traffic 50TB


سرور اختصاصی آلمان - Ram : سفارشی
CPU : سفارشی
HDD : سفارشی
Traffic : 20TB
Port 1Gbps
Datacenter : Hetzner
OS : دلخواه
شروع قیمت از 700 هزار تومان به بالا

Dedicated Server + Graphics Card - Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
incl. Hyper-Threading Technology
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
additional graphics card: GeForce® GTX 1080
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 Gbit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited *
Location : Finland / Germany

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.229.119.29) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution