ثبت سفارش

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:DELL 2XE5520 36GB - USA - DELL 2XE5520 36GB P212 RAID 2X1TB iLO RTO
RAM 36GB DDR3
Operating System VMWare ESXi5 Evaluation
IP Addresses /30 of IPv4 Addresses
Bandwidth 10 TB Bandwidth
HW RAID (Supports VMware) HP SmartArray P212 w/ Battery
RAID Configuration RAID 10 (mirrored+striped)
Power Single Power Supply
First Drive 1TB Enterprise SATA
Second Drive 1TB Enterprise SATA
Subtotal:
$75.00 USD
Total Recurring:
$85.00 USD Monthly
Total Due Today:
$75.00 USD

HP DL180G6 2XE5620 48GB - USA - HP DL180G6 2XE5620 48GB P212 RAID 2X2TB iLO RTO
RAM 48GB DDR3
Operating System VMWare ESXi5 Evaluation
IP Addresses /30 of IPv4 Addresses
Bandwidth 10 TB Bandwidth
HW RAID (Supports VMware) HP SmartArray P212 w/ Battery
RAID Configuration RAID 10 (mirrored+striped)
Power Single Power Supply
First Drive 2TB Enterprise SATA
Second Drive 2TB Enterprise SATA
Subtotal:
$85.00 USD
Total Recurring:
$85.00 USD Monthly
Total Due Today:
$85.00 USD

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.229.119.29) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution