ثبت سفارش

یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی دامنه ملی پلن 1 (0 موجود است)
تعداد دامنه : 3 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 5,000 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
150,000 ریال به صورت یک بار

نمایندگی دامنه ملی پلن 2 (0 موجود است)
تعداد دامنه : 6 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,800 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
288,000 ریال به صورت یک بار

نمایندگی دامنه ملی پلن 3 (0 موجود است)
تعداد دامنه : 10 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,600 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
460,000 ریال به صورت یک بار

نمایندگی دامنه ملی پلن 4 (0 موجود است)
تعداد دامنه : 15 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,400 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
660,000 ریال به صورت یک بار

نمایندگی دامنه ملی پلن 5 (0 موجود است)
تعداد دامنه : 50 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,300 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
2,150,000 ریال به صورت یک بار

نمایندگی دامنه ملی پلن 6 (0 موجود است)
تعداد دامنه : 100 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,260 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
4,260,000 ریال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution