سفارش سرویس

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
سرور سی پنل پلن 1 -
RAM : 4GB
CPU : 4 x 2500 Mhz
HDD : 100 GB SATA Ent
cPanel + LiteSpeed + Antisheller + Antivirus
Full Config Free
Support Free 24 / 7
Location : Germany / USA / France
تحویل بین 6 الی 12 ساعت
دارای لایسنس دائمی سی پنل و لایت اسپید تنها با یکبار پرداخت 100 هزار تومان

سرور سی پنل پلن 2 -
RAM : 6GB
CPU : 6 x 3000 Mhz
HDD : 150 GB SATA Ent
cPanel + LiteSpeed + Antisheller + Antivirus
Full Config Free
Support Free 24 / 7
Location : Germany / USA / France
تحویل بین 6 الی 12 ساعت
دارای لایسنس دائمی سی پنل و لایت اسپید تنها با یکبار پرداخت 100 هزار تومان

سرور سی پنل پلن 3 -
RAM : 8GB
CPU : 8 x 3500 Mhz
HDD : 200 GB SATA Ent
cPanel + LiteSpeed + Antisheller + Antivirus
Full Config Free
Support Free 24 / 7
Location : Germany / USA / France
تحویل بین 6 الی 12 ساعت
دارای لایسنس دائمی سی پنل و لایت اسپید تنها با یکبار پرداخت 100 هزار تومان

سرور سی پنل پلن 4 -
RAM : 16GB
CPU : 8 x 4500 Mhz
HDD : 500 GB SATA Ent
cPanel + LiteSpeed + Antisheller + Antivirus
Full Config Free
Support Free 24 / 7
Location : Germany / USA / France
تحویل بین 6 الی 12 ساعت
دارای لایسنس دائمی سی پنل و لایت اسپید تنها با یکبار پرداخت 100 هزار تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.156.76.240) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution