ثبت سفارش

یافتن محصولات و سرویس ها


سرور مجازی SSD ایران - پلن 1
Ram : 1 GB ECC
CPU : 2 Core – 2000 MHz
HDD : 20 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
3,300,000 ریال شش ماهه
6,600,000 ریال سالانه

سرور مجازی SSD ایران - پلن 2
Ram : 2 GB ECC
CPU : 4 Core – 2000 MHz
HDD : 35 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
850,000 ریال ماهانه
2,550,000 ریال سه ماهه
5,100,000 ریال شش ماهه
10,200,000 ریال سالانه

سرور مجازی SSD ایران - پلن 3
Ram : 3 GB ECC
CPU : 4 Core – 3000 MHz
HDD : 45 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
1,150,000 ریال ماهانه
3,450,000 ریال سه ماهه
6,900,000 ریال شش ماهه
13,800,000 ریال سالانه

سرور مجازی SSD ایران - پلن 4
Ram : 4 GB ECC
CPU : 4 Core – 4000 MHz
HDD : 60 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
1,450,000 ریال ماهانه
3,450,000 ریال سه ماهه
8,700,000 ریال شش ماهه
17,400,000 ریال سالانه

سرور مجازی SSD ایران - پلن 5
Ram : 6 GB ECC
CPU : 6 Core – 6000 MHz
HDD : 75 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
1,750,000 ریال ماهانه
5,250,000 ریال سه ماهه
10,500,000 ریال شش ماهه
21,000,000 ریال سالانه

سرور مجازی SSD ایران - پلن 6
Ram : 8 GB ECC
CPU : 8 Core – 8000 MHz
HDD : 90 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
2,000,000 ریال ماهانه
6,000,000 ریال سه ماهه
12,000,000 ریال شش ماهه
24,000,000 ریال سالانه

سرور مجازی SSD ایران - پلن 7
Ram : 12 GB ECC
CPU : 12 Core – 12000 MHz
HDD : 150 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
2,900,000 ریال ماهانه
8,700,000 ریال سه ماهه
17,400,000 ریال شش ماهه
34,800,000 ریال سالانه

سرور مجازی SSD ایران - پلن 8
Ram : 16 GB ECC
CPU : 16 Core – 16000 MHz
HDD : 200 GB SSD Pro
Port : 1 Gb
ترافیک نامحدود فقط برای میزبانی سایت 1 به 10
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک / پارس آنلاین
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن
3,900,000 ریال ماهانه
11,700,000 ریال سه ماهه
23,400,000 ریال شش ماهه
46,800,000 ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution