ثبت سفارش

یافتن محصولات و سرویس ها


IR Dedicated Server - ID : 2288
Ram : 32GB DDR3 ECC
CPU : 2 x E5620 Intel Xeon ( 8 core / 16 thread )
HDD 3 x 146GB SAS 15K + Hardware Raid
Traffic Unlimited for hosting only
Datacenter : ParsOnline
Port : 1Gbps
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
12,500,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2289
Ram : 32GB DDR3 ECC
CPU : 2 x E5620 Intel Xeon ( 8 core / 16 thread )
SSD 500GB
Traffic Unlimited for hosting only
Datacenter : ParsOnline
Port : 1Gbps
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
12,500,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2290
Ram : 32GB DDR3 ECC
CPU : 2 x X5670 Intel Xeon ( 12 core / 24 thread )
SSD 2 x 500GB
Traffic Unlimited for hosting only
Datacenter : ParsOnline
Port : 1Gbps
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
14,800,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2291
Ram : 32GB DDR3 ECC
CPU : 2 x X5670 Intel Xeon ( 12 core / 24 thread )
HDD 4 x 300GB SAS 15K + Hardware Raid
Traffic Unlimited for hosting only
Datacenter : ParsOnline
Port : 1Gbps
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
14,800,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2292
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : 2 x E5620 Intel Xeon ( 8 core / 16 thread )
Storage : 4 x 2TB SAS HP Ent + Raid 10
Traffic : Unlimited
Port : 1Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
IP : 1
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 3 روز کاری
14,800,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2293
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : 2 x X5670 Intel Xeon ( 12 core / 24 thread )
Storage : 1TB SSD
Traffic : Unlimited
Port : 1Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
15,500,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2294
Ram : 64GB DDR3 ECC
CPU : 2 x Intel Xeon E5-2620 ( 12 core / 24 thread )
HDD 2 x 500GB SSD
Traffic Unlimited for hosting only
Datacenter : ParsOnline / AsiaTech
Port : 1Gbps
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
17,500,000 ریال ماهانه

IR - X5670 72GB 1TB SSD
Enterprise
Ram : 72 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 1TB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 1Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
17,500,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR Dedicated Server - ID : 2230
Enterprise
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 4 x 500GB SSD + Raid 10
Traffic : Unlimited
Port : 1Gb
DataCenter : AsiaTech / ParsOnline
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
23,000,000 ریال ماهانه

IR - X5670 128GB 4TB SSD
Enterprise
Ram : 128 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 4 x 960 GB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 1Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
38,800,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2295
Ram : 32GB DDR3 ECC
CPU : 2 x E5620 Intel Xeon ( 8 core / 16 thread )
HDD 10 x 4TB SAS 10K + Hardware Raid
Traffic Unlimited for hosting only
Datacenter : AsiaTech
Port : 1Gbps
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 4 روز کاری
39,900,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2296
Ram : 32GB DDR3 ECC
CPU : 2 x E5620 Intel Xeon ( 8 core / 16 thread )
HDD 8 x 10TB SAS 10K + Hardware Raid
Traffic Unlimited for hosting only
Datacenter : AsiaTech
Port : 1Gbps
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 4 روز کاری
52,800,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2297
Ram : 32GB DDR3 ECC
CPU : 2 x E5620 Intel Xeon ( 8 core / 16 thread )
GPU : Nvidia Quadro K2000 2GB
SSD 500GB
Traffic Unlimited
Datacenter : AsiaTech
Port : 1Gbps
OS : Windows
IP : 1
این سرور دارای کارت گرافیک جهت نرم افزارهای شبیه ساز و استفاده های نیاز به کارت گرافیک می باشد
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
14,800,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2298
Ram 32GB ECC Reg
CPU 2 * Intel Xeon E5-2620 v2
SSD NVMe 2 * 500GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter AsiaTech / ParsOnline
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
28,500,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2299
Ram 64GB ECC Reg
CPU 2 * Intel Xeon E5-2650 v2
SSD NVMe 2 * 500GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter AsiaTech / ParsOnline
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
39,500,000 ریال ماهانه

IR Dedicated Server - ID : 2300
Ram 24GB ECC Reg
CPU 1 * E5-2448l 8 core / 16 thread
SSD 180 + 500 GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter AsiaTech
OS : Windows / Linux / Esxi
IP : 1
فقط ویژه میزبانی وب سایت و اپلیکیشن و هاستینگ
مطالعه قوانین و مشاوره قبل از خرید برای این سرویس الزامی می باشد
تحویل بین 1 الی 2 روز کاری
12,500,000 ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution