جستجوگر دامنه

جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.


قیمت دامنه
TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.id.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.co.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.net.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.org.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.sch.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.gov.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.ac.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.com 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.net 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.org 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.in 1 350,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.co 1 950,000 ریال 950,000 ریال 950,000 ریال
.info 1 470,000 ریال 470,000 ریال 470,000 ریال
.biz 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.asia 1 470,000 ریال 470,000 ریال 470,000 ریال
.tv 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.us 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.pro 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.me 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.mobi 1 250,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.ae 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.name 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.audio 1 520,000 ریال 520,000 ریال 520,000 ریال
.city 1 680,000 ریال 680,000 ریال 680,000 ریال

Powered by WHMCompleteSolution